Услуги

Услугите, които “Електрон Радиоком” предлага на своите клинти са:

 

Инженерингова дейност.

  • Проектиране и изработка на устройства за дистанционно управление.
  • Монтаж на стационарни и мобилни антенно – фидерни съоръжения

Проектиране на локални УКВ мрежи и системи.

 

Гаранционна и извънгаранционна сервизна дейност на УКВ радиостанции и интерфейсни устройства:

Maxon Sl 80 FM, Maxon SL 100, Maxon Sl 90 FM, Maxon SL 100K, Maxon S1 PMR446, Maxon SL 1000 series, Maxon SL 25, Maxon SL 6000 series, Maxon SL 55 hand portable, Maxon SL 7000 series, Maxon PM 100/160 mobile, Maxon PM 100D, Maxon PM 200, Maxon CM 10, Maxon CM 70, Maxon SD125 RF, Maxon DM70, Maxon MM7000 GSM/GPS Data Modem, Maxon TSF2000 SERIES, Maxon R30:

 

Консултантска дейност в областта на мобилната комуникация
• Изграждане на комплексни сисеми за технологични подземни радиовръзки на едно или няколко нива с ретранслация.Връзката се осъществява с голям брой антени разположени под земята и в тунелните участъци.

 

Натрупаният технически опит, кадровият потенциал и завоюваното доверие на водещите фирми позволиха реализирането на редица съвременни проекти на системи за радиовръзка, които в резюме могат да бъдат систематизирани така:

  • Диспечерски системи с микропроцесорно управление (със и без селективно повикване)
  • Дуплексна и симплексна аналогова ретранслация
  • Локални системи за еднопосочна връзка (пейджинг системи) с цифрова и буквено-цифрова индикация по стандарта POCSAG, с управление от пулт, телефон и РС, със симплексна 1-, 2- и 3-кратна ретранслация, регистрация на съобщенията.
  • Полуавтоматизирани системи за радиовръзка (телефонни интерфейси) с 1 и 2 линии, база данни, приоритети, селективно повикване.